Welkom gast! Registreren
Error in Gemist downloaden
#1
Goedendag, Ech Haarlem hier het programma gemist downloaden werkt op de pc zelf alleen niet op de netwerkshare (zie melding hieronder)

heeft u enig idee hoe wij dit kunnen oplossen?

Code:
Zie het einde van dit bericht voor meer informatie over het aanroepen
van JIT-foutopsporing (Just In Time) in plaats van dit dialoogvenster.

************** Tekst van uitzondering **************
System.IO.FileLoadException: Kan bestand of assembly file://\\***\programs$\GemistDownloader_test\GDfetch.dll of een van de afhankelijkheden hiervan niet laden. Bewerking wordt niet ondersteund. (Uitzondering van HRESULT: 0x80131515)
Bestandsnaam: file://\\***\programs$\GemistDownloader_test\GDfetch.dll ---> System.NotSupportedException: Er is een poging gedaan een assembly te laden vanuit een netwerklocatie. Hierdoor kan de assembly in een sandbox worden geplaatst in eerdere versies van .NET Framework. In deze versie van .NET Framework wordt CAS-beleid niet standaard ingeschakeld. Deze laadbewerking kan daarom gevaarlijk zijn. Als deze laadbewerking niet is bedoeld om de assembly in een sandbox te plaatsen, moet u de schakeloptie loadFromRemoteSources inschakelen. Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569 voor meer informatie.
   bij System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   bij System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   bij System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   bij System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
   bij System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
   bij GemistDownloader.ManualLinksSearch.getGenerator()
   bij GemistDownloader.ManualLinksSearch.getYoutubeUrl(String inputuri, String itag)
   bij TestProcessCaller.Hoofdvenster.genereerlink(String link, String qindex, String itag, Int32[] actions, String originaalLink, Int32 iteratie)
   bij TestProcessCaller.Hoofdvenster.stap2_button_Click(Object sender, EventArgs e)
   bij System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   bij System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   bij System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   bij System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bij System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   bij System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   bij System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladen assembly's **************
mscorlib
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.0.30319.1008 (RTMGDR.030319-1000)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
GemistDownloader
    Assembly-versie: 2.8.1.6
    Win32-versie: 2.8.1.6
    CodeBase: file://***1/programs$/GemistDownloader_test/GemistDownloader.exe
----------------------------------------
System
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.0.30319.1001 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.0.30319.1002 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.0.30319.1001 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_nl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------
System.Configuration
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.0.30319.1015 (RTMGDR.030319-1000)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.0.30319.1015 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Core
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.ComponentModel.DataAnnotations
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.0.30319.1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ComponentModel.DataAnnotations/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ComponentModel.DataAnnotations.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Serialization
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.0.30319.1016 (RTMGDR.030319-1000)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll
----------------------------------------
System.Xml.Linq
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
----------------------------------------
System.Data
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.0.30319.237 (RTMGDR.030319-2300)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_nl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------

************** JIT-foutopsporing **************
Als u JIT-foutopsporing wilt inschakelen, moet in het configuratiebestand voor deze
toepassing of computer (machine.config) de waarde
jitDebugging in het gedeelte system.windows.forms zijn ingesteld.
De toepassing moet ook zijn gecompileerd terwijl foutopsporing
was ingeschakeld.

Bijvoorbeeld:

<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Wanneer JIT-foutopsporing is ingeschakeld, worden onverwerkte uitzonderingen
naar het JIT-foutopsporingsprogramma gestuurd dat op de computer is geregistreerd
en worden niet door dit dialoogvenster verwerkt.
Antwoord
#2
De foutmelding suggereert dat GemistDownloader wordt geopend vanaf een netwerklocatie, en dat het bestand GDfetch.dll (nodig om video's van Uitzending Gemist en YouTube te kunnen downloaden) wegens beveiligingsinstellingen niet ingeladen kan worden.

- Je zou kunnen proberen om het bestand GDfetch.dll op te zoeken, rechtermuisknop er op te klikken, 'Eigenschappen' te kiezen, en 'Blokkering opheffen' te selecteren (zie deze afbeelding)

- Je kunt ook de installatiemap van GemistDownloader opzoeken, daar het bestand 'GemistDownloader.exe.config' aanmaken, met de volgende inhoud:
Code:
<configuration>
  <runtime>
    <loadFromRemoteSources enabled="true" />
  </runtime>
</configuration>

- Als dat ook niet lukt, zou je ook kunnen proberen of het probleem niet optreedt als je de portable versie in een locale map uitpakt en opent.
Antwoord
#3
Bedankt voor de reactie, Hij werkt nu weer helemaal, bedankt
Antwoord


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)