Nieuws

Kassa bindt Xbox-strijd aan met Microsoft

Gepost op 12 januari 2009 door Webmaster. Bron: Pcmweb.nl.
Het Vara-programma Kassa start - in navolging van een Class Action die momenteel in Amerika in voorbereiding is - een collectieve zaak tegen Microsoft. Bezitters van een Xbox waarbij de console krassen op de spel-schijfjes veroorzaakt heeft, wordt gevraagd zich bij Kassa te melden.


Het probleem van de krassen is verre van nieuw. Dat werd in meerdere uitzendingen van Kassa in 2007 aangetoond, maar Microsoft ontkende toen in alle toonaarden. Uit juridische documenten uit de VS blijkt nu dat Microsoft al in 2005, vóór de introductie van de Xbox360, wist dat het apparaat krassen op schijfjes veroorzaakt.

De oplossing die ook in Kassa werd genoemd, namelijk het plaatsen van rubberen dopjes in de discdrive, werd terzijde geschoven omdat het te duur zou zijn. Een aantal werknemers van Microsoft heeft dat verklaard, in getuigenverklaringen die op video zijn opgenomen en gedeeltelijk worden geciteerd in de openbare aanklacht.

In ons land besteedde Kassa al in 2007 aandacht aan de zaak. Dat leidde tot vele duizenden meldingen van bekraste discs. Microsoft hield maandenlang vol dat er geen probleem was met de Xbox, en dat de krassen allemaal de schuld waren van gebruikersfouten. Toen Kassa bewees dat dat niet het geval was, ging Microsoft uiteindelijk door de knieën, en bood het bedrijf aan de spelcomputers te zullen reviseren. Echter: bekraste discs werden niet vergoed. Ook bleven gamers klagen dat hun gereviseerde Xbox nog steeds krassen veroorzaakte. Uit de Amerikaanse getuigenissen blijkt waarom: er werden telkens opnieuw, ondeugdelijke discdrives in het apparaat gezet!

De nieuwe verklaringen van de Microsoft-medewerkers zetten de weg open voor (nieuwe) juridische claims van gedupeerde gebruikers. Zeker nu alles erop wijst dat Microsoft willens en wetens een slecht functionerend product op de markt heeft gezet. De zaak heeft Microsoft tot nu toe al 1 miljard dollar gekost. Flink meer overigens dan de kosten van de rubberen dopjes, die volgens medewerkers van het bedrijf 75 miljoen dollar extra zouden hebben gekost. Over een paar maanden wordt bekend of de Class Action wordt goedgekeurd door de Amerikaanse rechter, en zo ja, dan mogen in één klap tien miljoen Amerikaanse Xbox-eigenaren hun claim neerleggen bij Microsoft.

Ook in Nederland kan Microsoft aansprakelijk worden gesteld voor schade aan discs die is toegebracht door een fout in het ontwerp van de Xbox 360. Advocatenkantoor Teekens Karstens zal daarvoor een stichting in het leven roepen die namens een groep gedupeerden actie gaat voeren. Afhankelijk van het aantal klachten dat momenteel in Nederland speelt, wordt geprobeerd een schikking te treffen met Microsoft. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de Wet Collectieve Afhandeling Massaschade. Deze wet biedt de mogelijkheid om een schikking te treffen met een vermeende schadeveroorzaker, zonder erkenning van schuld. Dat is bijvoorbeeld ook gebeurd met Dexia, waar een schikking is getroffen zodat aan vele gedupeerden geld kan worden uitgekeerd. Meer informatie vindt u op de site van Kassa.
Reacties op dit artikel (0)
Reageren op dit artikel is nog niet mogelijk. Kom later terug!